Επιλογή Σελίδας

Προγράμματα & Συνεργασίες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής Προσφοράς για την παροχής της υπηρεσίας “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τη διοίκηση, διαχείριση και το συντονισμό του έργου “TACTICAL TOURISM”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece – Albania 2014-2020

Ακυρώθηκε!! Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008678840 2021-05-28 Νέα ανάρτηση https://pin.gov.gr/?p=28942 Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΜΖ47ΛΕ-ΘΟΛ Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008649592 2021-05-24 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση της προμήθειας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δήμου Λευκάδας» πρ/σμού 150.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., του έργου 2018ΕΠ52260019 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΔ987ΛΕ-ΔΘΩ Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008240953 2021-03-05 και ο διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος :... Διαβάστε Περισσότερα

CIAK – Τελευταία σκηνή, λήψη πρώτη, δράση!

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 20 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του Έργου CIAK “Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema”. Η πρόσκληση & το πρόγραμμα της... Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την με απευθείας ανάθεση παροχής της Υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων του έργου ΑΙ SMART», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, προϋπολ. συνολικής δαπάνης 22.500,00 €

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9ΩΕΦ7ΛΕ-Θ3Κ Μπορείτε να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Διαβάστε Περισσότερα
Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  Interreg V / A Ελλάδα-Ιταλία (EL-IT) 2014-2020 (https://greece-italy.eu/) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1: Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα ΣΤΟΧΟΣ: 1.1 – Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συστάδων για την ενίσχυση της... Διαβάστε Περισσότερα

INTERREG V/A GR-IT – CIAK

Infoday στα πλαίσια του έργου CIAK Την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση (InfoDay) στο πλαίσιο του έργου CIAK (CommonInitiativestoAcKnowledgeandvalorizetourismpotentialoftheprogrammeareathroughcinema), το οποίο χρηματοδοτείται... Διαβάστε Περισσότερα
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης των εταίρων του Passage στην Κέρκυρα

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της συνάντησης των εταίρων του Passage στην Κέρκυρα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Κέρκυρα στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, οι εργασίες της Συνάντησης των Εταίρων του έργου «PASSAGE – PublicAuthoritieSSupportinglowcArbonGrowthinEuropeanmaritimeborderregions» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του... Διαβάστε Περισσότερα

Η 9η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος PASSAGE στην Κέρκυρα

Η ΠεριφέρειαΙονίωνΝήσωνσυμμετέχειστηνυλοποίησητουέργου«PASSAGE – Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border regions»απότονΑπρίλιοτου 2016. Το έργο PASSAGE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “INTERREGEUROPE... Διαβάστε Περισσότερα

INTERREG EUROPE – PASSAGE project

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG EUROPE ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3: Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς ΣΤΟΧΟΣ: 3.1: Βελτίωση των οικονομικών πολιτικών χαμηλών εκπομπών ρύπων ΤΙΤΛΟΣΕΡΓΟΥ: Public AuthoritieS Supporting low-cArbon... Διαβάστε Περισσότερα