Επιλογή Σελίδας

Χωρίς κατηγορία

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διαβάστε Περισσότερα

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης από επιχειρήσεις, προκειμένου να αποζημιωθούν για ζημιές που έπαθαν από τον κυκλώνα “ΙΑΝΟ”.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι τα εξής:          Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις 1.     Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο 2.     Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης για... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 27/ 9-07-2020 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν οι Αποφάσεις : Αριθμ.Απόφασης 539-27/2020 Περίληψη:Επικύρωση του 26oυ/01-07-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 540-27/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ) Περίληψη:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 51/02-12-2020 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1086-51/2020 Περίληψη:Επικύρωση του 50oυ/25-11-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθμ.Απόφασης 1087-51/2020 (ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ) Περίληψη: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για... Διαβάστε Περισσότερα

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2020

Ακολουθούν Ανακοινώσεις και τα Θέματα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα –Τσαγκαροπούλου. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1ο: 12η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Νοεμβρίου 2019, 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. απόφασης: 229-22/2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου. Αριθ. απόφασης:... Διαβάστε Περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής, Διαχειριστικής και Οικονομικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πράξης με ακρωνύμιο WASTE RREACT (Πακέτο Εργασίας 1/ Παραδοτέο 1.2.2: Project Management and Contributions), του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει “.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Πίνακας_Οικονομικής_Προσφοράς_WASTE_RREACT Διαβάστε Περισσότερα