Επιλογή Σελίδας

Δημόσια Έργα

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0... Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση διαγωνισμού για έργο με θέμα «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»

Σε συνέχεια της από 24/02/2023 σχετικής δημοσίευσης στη δ/νση https://pin.gov.gr/?p=36596, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (όπου υποβάλλονται οι προσφορές στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς) από Τρίτη 14/03/2023 και ώρα 18:00 έως και... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός για ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ της Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ” Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.160.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Επικαιροποιημένος καταλόγος Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) έτους 2023 στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Δείτε το επί του θέματος σχετικό με αρ. πρωτ. 14177/3141/17-02-2023 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «OΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ Π/Υ : 1.599.984,57 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: Ρ7ΝΠ7ΛΕ-ΓΥΧ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΡΙΚΕΣ – ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 690.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: ΨΦΧΨ7ΛΕ-ΨΩΔ (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 1.199.999,99 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 9Γ2Μ7ΛΕ-ΩΥ4 (ΔΙ@ΥΓΕΙΑ URL:... Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού για το έργο ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΚΗΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 185.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ: 6ΦΩ77ΛΕ-ΝΞΦ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΔΑΜ: 22PROC011496608 (διαθέσιμη κατόπιν αναζήτησης στον κατάλογο... Διαβάστε Περισσότερα
Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Πολιτιστικού Κέντρου στην Παλαιά Πόλη της Λευκάδας

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Πολιτιστικού Κέντρου στην Παλαιά Πόλη της Λευκάδας

Ξεκίνησαν και εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες μετατροπής της παλαιάς υφιστάμενης αποθήκης της Π.Ε. Λευκάδας σε Πολιτιστικό Κέντρο. «Η Πόλη της Λευκάδας σύντομα θα έχει έναν νέο χώρο για την ανάπτυξη πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ένα χώρο... Διαβάστε Περισσότερα
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από την Π.Ε Λευκάδας στα Χορτάτα

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από την Π.Ε Λευκάδας στα Χορτάτα

Ανδρέας Κτενάς: «Έργα ουσίας προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών» Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στα Χορτάτα, και συγκεκριμένα επί της επαρχιακής οδού Χορτάτα – Κομηλιό – Άγιος Πέτρος, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Τεχνικών... Διαβάστε Περισσότερα